نگاه يك داروساز به دارو، كلام و زندگي

» فاصله تجویز دارو ها! چرا؟؟؟ (قسمت دوم، نوشته دکتر امیر آزادی) :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٦
» فاصله تجویز دارو ها! چرا؟؟؟ :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٦
» پیروزی... :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۳
» جوانب داستان خوندن :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۱
» قضیه دی سیکلومین (3) :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٠
» قضیه دی سیکلومین (2): نسخه های تجویز اشتباه :: ۱۳۸٦/۱٢/٧
» قضیه دی سیکلومین (dicyclomine) :: ۱۳۸٦/۱٢/٦
» اشتباهات دارویی :: ۱۳۸٦/۱٢/٦
» قسمتی از "خداحافظ گاری کوپر" (درون گویی جسی) :: ۱۳۸٦/۱٢/٥
» این گاری کوپر تو دل برو :: ۱۳۸٦/۱٢/٤
» یکه تاز :: ۱۳۸٦/۱٢/۳
» فروش دارو با نسخه یا بدون نسخه(2): یک تجربه :: ۱۳۸٦/۱٢/۳
» فروش دارو: با نسخه یا بی نسخه؟! :: ۱۳۸٦/۱٢/۳